Donateurs/Begunstigers/Adoptie

ANBIDe ANBI-verklaring
Per 1 januari 2008 dient een goed doel te beschikken over een z.g. ANBI–verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de belasting willen donaties en giften voor belastingaftrek in aanmerking komen. Ook is die verklaring nodig wil een goed doel geen successie- of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen hoeven te betalen. De stichting beschikt sinds 1-1-'08 over zo’n ANBI-verklaring, dus alle bijdragen zijn aftrekbaar.

Op 19 mei 2014 vond een grondige toetsing door de belastingdienst plaats van onze stichting m.b.t. alle ANBI-vereisten. Van o.a. boekhouding, financiele jaarverslagen, banksaldi van 2009 t/m 2013 plus beleidsplan tot verslagen van bestuursvergaderingen, jaarverslagen, nieuwsbrieven en een bezoek aan onze locatie in Beetgumermolen. 5 Juli 2014 ontvingen we van de belastingdienst het positieve bericht dat onze stichting aan alle eisen voldoet en haar ANBI-status behoudt!

Giften
Wil je een gift doen. Graag!
Maak dan een bedrag over naar rekeningnummer IBAN NL87 TRIO 0390 2118 18 ten name van Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland, Leeuwarden.

Donateurs
Iedere ruiter, groot of klein, heeft met veel plezier gereden op dat ene paard of die pony. Iedere dierenliefhebber draagt ze een goed hart toe.
Als dat dier te oud geworden is, dan gun je ze toch een welverdiende goede oude dag. Maak dat mogelijk! Ben je een dierenliefhebber, hou je van pony’s en paarden, doe dan mee en word donateur.
Dat kleine bedrag, die Є 2,50 per maand, maakt echt verschil uit!
Het verschil tussen leven en dood van prachtige dieren: paarden en pony’s.

En ieder die donateur wordt of een gift doet: namens de dieren, Reuze bedankt!

Print het machtigingsformulier uit door op onderstaand tekstje te klikken en stuur hem op naar het vermelde adres.
» Klik HIER om het Donateursformulier in te vullen en uit te printen!


Adoptie
Het is ook mogelijk een van de paarden te 'adopteren'. Adoptie kost Є 120,- per jaar. Je kunt eenmaal per jaar betalen of via maandelijkse incasso van Є 10,- het bedrag laten afschrijven. Wanneer je een paard adopteert, ontvang je – naast de Nieuwsbrieven die 4 x per jaar worden verzonden, het donateurscertificaat en het financiële jaarverslag – een kleurenfoto op A-4 formaat van het geadopteerde paard en je krijgt twee maal per jaar een verslag met foto’s van het geadopteerde dier. Uiteraard ben je altijd welkom om je adoptie-paard te bezoeken. Maak daarvoor wel even een afspraak op zaterdagen of zondagen met Ineke de Groot, tel. nr. (door de week na 19.00 uur): 058 2 124 525 of e-mail: info@pensioenpaard.nl. Voor adoptie zijn beschikbaar de pensioenpaarden die er per 1 januari 2007 bij zijn gekomen: Tarzan en Ginger (zie Onze paarden).
Wil je een van deze twee geweldige merries adopteren, klik dan HIER om het Adoptieformulier in te vullen en uit te printen.