Eigen stallen en land

Eigen stallen
stallen

De centrale opvang voor oude manegepaarden en pony's in Friesland is er! Op 15 januari 2010 kocht de stichting de loods met negen paardenstallen en opslagruimte, 15 are weidegrond plus de oprit naar de weg op het adres Langestraat 82 naast (9045 PD) in Beetgumermolen.

Die aankoop werd mogelijk gemaakt door schenkingen van:
  • De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting te Wassenaar  
  • De Afdeling Leeuwarden van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren  
  • De landelijke Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren in Den Haag  
  • De Stichting Dinamo Fonds (Dieren, Natuur, Monumenten) te Delft  
  • De Stichting Natuur, Mens en Dier in Baarn  
  • De Manders-Brada Stichting te ’s-Gravenhage  
  • De Moyra Stava-Morena Stichting in Serooskerke  
  • De Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming te Schijf  
  • De stalverlichting en een bijdrage voor het aanbrengen van vijf ramen zijn geschonken door de Stichting DierenLot in Utrecht.

Het is hartverwarmend dat we deze steun kregen. Namens de oude manegedieren en onze stichting: Heel hartelijk dank aan de gulle gevers!

Voor het totale aankoopbedrag kwamen we € 30.000,= tekort. Voor dat bedrag verstrekte de landelijke Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren een renteloze lening, die te beginnen in 2010, in vijf jaar tijd moet worden afgelost.

In 2010 konden wij een eerste aflossing van € 6.000,= overmaken, dank zij schenkingen van de Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming, de bijdrage van Equifyt paardenvoer en een gift van de Stichting Natuur, Mens en Dier.
In 2011 en 2012 konden wij elk jaar 6.000,= aflossen dank zij schenkingen van de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting, de Stichting Natuur, Mens en Dier en de Stichting Vakantieverblijven Friesland.
De Stichting Vakantieverblijven Friesland verraste ons in september 2010 met een geweldige schenking die het mogelijk maakte - vanaf de weg - een eigen water- en elektriciteitsaansluiting naar de loods te laten aanleggen en de installatie te bekostigen van een geisoleerd waterleidingssysteem, een rondpomp-installatie, automatische drinkbakjes, een goot en twee regenzuilen. Daarmee zijn onze oudjes - ook bij barre vorst - altijd voorzien van vers drinkwater en wordt bij noodweer voorkomen dat de stalruimte onderstroomt door regenwater dat de put niet meer kan verwerken.
In het voorjaar van 2011 ontvingen we tot onze vreugde schenkingen van de Stichting DierenLot, De Stichting Dinamofonds en de Stichting Natuur, Mens en Dier. Dank zij die giften kon in het middendeel van de loods de achterwand geheel vernieuwd worden. Er werden in die wand een kozijn met onder- en bovendeur en twee openslaande ramen aangebracht en twee stallen bijgebouwd. Elk van de stallen heeft dus een openslaand raam. De Stichting DierenLot en de Manders-Brada Stichting schonken tevens geld voor het uitbreiden van de geisoleerde waterleiding met automatische drinkbakjes en de aanleg van de stalverlichting in dit nieuwe staldeel. De stichting beschikt nu over 10 stallen'.

In 2012 ontving onze stichting schenkingen van de Stichting DierenLot en de Stichting Manders Brada voor de uitbreiding van de geisoleerde waterleiding met automatische drinkbakjes ten behoeve van de stallen in het middelste staldeel, plus een beschermkap over de vier schuifdeuren van de twee staldelen. De Stichting Natuur, Mens en Dier deed een gift voor de afwerking van de scheidingswand in de stallen en de verlichting in het tweede staldeel. De Stichting Vakantieverblijven Friesland had bij de opheffing van die stichting nog gelden over en deed ons een grote schenking. Dank zij die bijdrage konden we het aflossingsbedrag van de lening van de Dierenbescherming over 2012 en een restant van 2011 voldoen.

De Stichting DierenLot en de Stichting Moyra Stava Morena schonken in 2013 het geld voor de aanleg van een zeer goed gedraineerde paddock van 30 x ruim 9 meter, pal achter onze loods. Die mooie, droge paddock is een absolute noodzaak in alle natte seizoenen (en dat zijn er soms vier in Nederland...). Onze oude manegedieren kunnen iedere dag - met droge voeten! - samen buiten rollen, draven, dollen en ze kunnen volop voor het zo nodige onderlinge sociale contact: elkaar poetsen, poetsen en nog eens poetsen.
Van de Stichting Natuur, Mens en Dier ontvingen we een gift voor de aanschaf van automatische drinkbakjes, voor een deel van de aflossing van de lening Dierenbescherming en het geld om twee grote, solide mooie ruiven te kopen. Beide ruiven doen het hele jaar door dienst, naast de paddock en in de wei, om de paarden buiten altijd van kuil te kunnen voorzien. De Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming financierde het weghalen van beton en de kosten van de bestrating van de parkeerplaats voor de loods. Voor Irma, ons allergrootste paard, kon een dringend noodzakelijke, grote stal van bijna 12m2 worden gebouwd dankzij de schenking van de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.

In 2014 kreeg de stichting een schenking van de Stichting Natuur, Mens en Dier voor de verbouw van vier (te) kleine tot drie grote stallen in het verste staldeel, plus een bijdrage voor de aflossing van de lening van de Dierenbescherming. De Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming schonk geld om de in eigen beheer gebouwde kleine kantine af te werken met isolatiemateriaal, betimmering en schilder/behangwerk, plus de materiaalkosten voor het ruw maken van de vloer in het middelste staldeel. De Manders Brada Stichting financierde de aanleg aan de paddock kant van de loods van een dakgoot en bekostigde de aanschaf van een regenzuil. Bij stortbuien komt nu niet alle water van het dak van de loods meer in de gedraineerde paddock terecht. De Stichting Dinamo Fonds schonk geld voor de buitenverlichting en een bijdrage voor de aflossing van de lening van de DB.

In 2015 ontving de stichting schenkingen van de Stichting DierenLot (1.000,=) de Stichting Natuur, Mens en Dier (1.500,=) en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting (500,=) voor de verbouwing van drie kleine stallen in het verste staldeel tot twee grote (van maar liefst 3.10 x 3.75 meter!). De Stichting Stava Moyra Morena vervulde nog een grote wens: de vervanging van het laatste deel verroeste golfplanten wand aan de paddock zijde door damwandplaat en het maken van een raam in onze kantine. Deze gift bedroeg 1.967,22. Karin Engelman en Bennie Wanrooij, onze vaste paardenverzorgers, schonken 500,= voor het maken van een ratvrije kast waarin het oude paardenvoer is opgeslagen. De Stichting Leo de Boer deed een schenking van maar liefst 5.000,=! Dit bedrag is besteed aan het ophogen en egaliseren van onze paddock met 23 m3 zand. Het omploegen en opnieuw inzaaien van een groot kaal stuk in onze wei waar de ruinen zomers staan. Een extra afvoerpijp van de dakgoot aan de kant van de parkeerplaats. Het verhogen van de entree van het middelste staldeel en het ruw maken van de vloer met industriele lijm en fijn grind. Aanleg van waterleiding en afvoer in onze kantine, aanleg van een afvoer voor de spoelbak in het verste staldeel. Twee 160 liter kruiwagens en een steekkarretje. Een tweedehands pompkar en een bedrag voor aanschaf van een tweedehands kiepkar voor het afvoeren van de mest.

In 2016 kregen we van de Stichting Nijdier de door ons gevraagde zonnepanelen op het dak van de loods (kosten € 5.240,00). Daarnaast schonk Stichting Nijdier ons het laatste nog openstaande bedrag van de renteloze lening van de Dierenbescherming (€ 8.000,--). De Adolphina Swijterstichting schonk € 2.000,--. Dit geld willen we gedeeltelijk reserveren voor een nieuw op te nemen manegedier, een deel voor de reparatie van het pad naast de loods en een gedeelte voor de aankoop van meer weidegrond. De Stichting DierenLot gaf € 1.650,--. Deze gift vulde het bedrag aan dat we vorig jaar in reserve hadden van Stichting Leo de Boer (€ 1.600,--) voor de aankoop van een tweedehands kiepkar. In augustus konden we zelf een kiepkar kopen voor € 2.900,-- en ging de geleende kar – met een grondige onderhouds- en revisiebeurt – terug naar de eigenaar. Van de Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming ontvingen we een gift van € 3.461,00. Deze schenking was bedoeld voor twee projecten: de vervanging van de rails waaraan de schuifdeuren van de twee staldelen zijn bevestigd. Het tweede deel van de schenking was bestemd voor een kunststof omheining om de paddock. De z.g. schuifpoorten in die omheining – die toegang geven tot elk van de weitjes – werden geschonken voor Stichting Natuur, Mens en Dier met nog een extra bedrag (in totaal € 1.500,--). Ook dit extra bedrag wordt gereserveerd voor de opname van een nieuw pensioendier. Van de M.A.O.C.Gravin van Bylandt Stichting ontvingen we € 1.150,-- en van de Manders Brada Stichting € 1.000,-- voor de renovatie van de oprit. Stichting Dierenlot vulde dit bedrag aan met € 1.000,-- waardoor in december de oprit gerenoveerd kon worden. De Stichting van der Voort van Zijp uit Leiden schonk een bedrag van € 1.000,--. Dit bedrag is grotendeels besteed aan onverwachte extra kosten van diverse projecten. Zo viel o.a. de renovatie van de rails van de vier grote schuifdeuren duurder uit omdat er veel meer arbeidsuren in gingen zitten dan begroot.

    Sponsors:  
pompebled
 

AGRA Totaal, Buterhoeke 62, 9041 AD Berlikum. www.agratotaal.nl

 
pompebled
 

NN sponsor

 
pompebled
 

Collega’s van Ineke de Groot bij Noordhoff-Uitgevers in Groningen

 
pompebled
 

Crispen Tekst & Communicatie, Emmaplein 4, 8933 BS Leeuwarden. www.chrispen.nl