De Paardenrepubliek: de toekomst

Op 15 januari 2010 werd de Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland eigenaar van de loods, waarvan1/3 deel is ingericht als paardenstal met acht stallen, 15 are weiland en (een deel van) een oprit naar de weg. In de loods is ruimte om tenminste nog eens acht stallen te bouwen. Kortom: er is een centrale opvangplaats voor oude manegedieren in Friesland. De naam stond vanaf het begin van de stichting al vast: de Paardenrepubliek. Het is de opstand tegen het slachthuis, de strijd vóór een pensioen voor manegepaarden- en pony’s. Een vreedzame revolutie dus.
Aan het hoofd van die republiek kan er maar één staan: Bonfire for president!
De officiële opening van de Paardenrepubliek vindt plaats als we ook nog beschikken over tenminste een hectare weiland. En Anky en Bonfire is één ding beloofd: er komt dan een kopie (op kleiner formaat) van Bonfire’s standbeeld in Erp bij de ingang van de Paardenrepubliek te staan.

Hoe ziet die toekomst er uit

Dit is het idee:
Het pensioenfonds
De basis voor het pensioenfonds voor de dieren is de maanddonateur. Rij je paard of pony in een manege, word dan donateur. De donateurs zorgen er met z’n allen voor dat het geld er is om de paarden en pony’s te onderhouden. De € 2,50 per maand is een heel klein bedrag. Ieder die paard of pony rijdt in een manege kan dat betalen.

De centrale opvang in Beetgumermolen:
Voor de centrale opvangplaats, de Paardenrepubliek, is een afzonderlijk plan gemaakt. Dierenbeschermingsfondsen is in 2008 en 2009 gevraagd schenkingen te doen en ook in de toekomst zal een beroep op die fondsen worden gedaan. In aanmerking komende bedrijven en instellingen worden benaderd met de vraag te sponsoren. Daarnaast houdt de stichting zelf acties om geld voor de centrale opvang in te zamelen. Uit de opbrengst is de aankoop van de stallen bekostigd, moet de renteloze lening van € 30.000,= worden afgelost en we willen heel graag in de toekomst meer weidegrond aankopen.

Met tijdelijke opvang in de maneges:
Afhankelijk van het aantal plaatsen dat in De Paardenrepubliek beschikbaar is, worden in Beetgumermolen oude manegepaarden en pony’s opgevangen. Maar om te voorkomen dat de opvang vol loopt en er het probleem ontstaat dat er geen plaats is voor de oude dieren, is het hopelijk mogelijk dat in de maneges zelf het oude paard of de oude pony – tot er plaats vrij is in De Paardenrepubliek – ter plekke wordt opgevangen. Het onderhoud (met een korting op het normale pensiontarief) wordt – via de stichting - betaald door de donateurs van die manege. Met andere woorden: een pensioenpaard wordt een pensionpaard.

Daarbij geldt wat de naam van de stichting betreft: ‘Friesland’ is natuurlijk groter dan de provincie zelf. Als er maneges ‘oer de grins’ zijn in het noorden van het land, dus in Groningen, Drenthe of de kop van Noord-Holland die mee willen werken, dan zijn ze van harte welkom. Alleen een te grote afstand vormt een praktisch bezwaar. Voor een goede samenwerking en voldoende overleg moet een manege binnen een redelijke reistijd bereikbaar zijn.