De Stichting Opvang Oude Manegepaarden en -pony's in Friesland

Waarom opgericht?
De directe aanleiding voor het oprichten van de Stichting op 11 februari 2005 was het paard Berthus. Ruim 20 jaar oud en medisch definitief afgekeurd als rijpaard vanwege (ouderdoms) slijtage aan zijn hoef.

Hij had meer dan 13 jaar hard gewerkt als manegepaard. En hoe! Een geweldig paard om op te rijden. Het trieste lot van paarden zoals Berthus is de slacht. Want de kosten voor een paard dat niet meer als rij- (of trek)dier kan werken gaan driedubbel op:

 1. hij neemt de plaats in van een manegepaard dat wel lesgeld verdient (zo’n Є 700,- per maand)
 2. hij blijft zelf geld kosten (stalling, voer, dierenarts, hoefsmid en paardentandarts)
 3. en tenminste 2 ruiters hebben per dag geen lespaard tot hun beschikking.

Dat betekent voor een manege gauw een kostenpost van ca. Є 800,- tot Є 900,- per maand…
Er is geen pensioenvoorziening voor deze dieren en er is veel te weinig opvang voor oude (manege)paarden en pony’s in Nederland.

Daar moet dus wat aan gedaan worden!

Wat willen we bereiken?
De gang naar de slacht is een intriest einde. Dat verdienen ze niet na hun jarenlange harde werk. Prachtige paarden en pony’s waar je heel intensief mee samenwerkt en die je zo geweldig veel geven. En juist voor hen is er geen toekomst…. Dat kan toch niet!
Een goede oude dag voor deze dieren. Daar kunnen we met z’n allen toch voor zorgen?

 

Oude dag Er móet een goede oudedagsvoorziening komen voor alle manegepaarden en –pony’s. In ieder geval in Friesland (maar natuurlijk het liefst in heel Nederland).
Dus een pensioenfonds en een pensioen voor manegepaarden en –pony’s.

Wat doet de stichting?

 1. De boodschap uitdragen dat er een goede voorziening moet komen voor de oude dag van manegepaarden en –pony’s. Via gedrukte media en radio/tv (interviews, persberichten), de eigen site op internet, promotionele acties, wervingsbrieven, nieuwsbrieven en natuurlijk persoonlijke contacten.
 2. Geld inzamelen
  1. Door werving van vaste donateurs. De eersten die daarvoor in aanmerking komen zijn natuurlijk de ruiters, groot en klein, van de maneges. Zij zijn degenen die iedere week met de dieren werken. Het vaste maandbedrag is Є 2,50. Meer mag uiteraard! Iedereen die paard of pony rijdt kan dit betalen. Iedere ruiter kan dus meedoen.
   Daarnaast nodigen we graag iedere dierenliefhebber uit om donateur te worden. Wil je meedoen, zie dan donateurs
  2. Door financiele medewerking van de manege. De manege moet meewerken. Anders kan er niets. Een manege kan bijvoorbeeld afzien van nog uit te keren verzekeringsgeld voor het dier en van de slachtprijs en de restwaarde. Als het oude dier in de manege gestald kan worden een aanpassing in de pensionprijs bieden.
   Een andere oplossing kan zijn: een toeslag op het lesgeld. Dat bedrag is dan bestemd voor het pensioen van de dieren.
  3. Door het vragen van giften en schenkingen aan bedrijven/instanties die betrokken zijn bij paarden en pony’s of de ruitersport en door werving van vaste sponsors.
  4. En natuurlijk kunnen aan de stichting legaten en erfenissen worden nagelaten. Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk, zonder notarisakte, jaarlijks schenkingen te doen (minimaal vijf jaar achtereen) die volledig aftrekbaar zijn van de belastingen, mits het goede doel - zoals het onze - beschikt over de ANBI-verklaring. Als u jaarlijks schenkingen wilt doen, kunt u daarvoor het bijgevoegde formulier van de belasting downloaden. Na invulling in tweevoud kunt u beide formulieren verzenden aan het secretariaatsadres van onze stichting: Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR te Leeuwarden. N.B. op de ANBI lijst van de site van de belastingen is onze stichting te vinden door het intypen van ''Oude Manegepaarden'' (op 'stichting' en 'opvang' reageert de zoekmachine niet goed).
 3. De opvang van oude manegepaarden en –pony’s regelen. Per dier moet bezien worden wat de mogelijkheden zijn. Is er plaats in de centrale opvang in Beetgumermolen of – als alle plaatsen in de opvang bezet zijn - kan de manege zelf tijdelijk het dier stallen? En wat is daarvoor het tarief?
 4. Geen winstoogmerk/open boeken.
  De Stichting heeft uiteraard geen winstoogmerk. Jaarlijks wordt opening van zaken gegeven over de financiën. Ieder mag weten wat er met zijn of haar geld gebeurt.

Kan jouw manege meedoen?
Als je paard rijdt in een manege of je bent manege-eigenaar in Friesland, Groningen, de kop van Noord-Holland of Drenthe, neem dan contact op. Tel: 058 – 2 12 45 25 (na 19.00 uur), e-mail: info@pensioenpaard.nl Elke manege in bovengenoemde provincies kan zich aansluiten bij de stichting. We geven je graag alle verdere informatie over het werven van donateurs en onze inzet daarbij in de manege.

Bestuur van de stichting
Ineke
De bestuursleden van de Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland zijn:

Voorzitter/penningmeester: Ineke de Groot
Ineke richtte in 2005 de stichting op. Per 1 augustus 2008 kreeg ze het aanbod van haar werkgever om met een vervroegde VUT te gaan. Voordien werkte ze op reclamebureaus als account executive en account manager, was manager promotie bij LEGO en vanaf 1992 marketing-coordinator bij Wolters-Noordhoff uitgevers.

algemeen bestuurslid: Karin Wanrooij-Engelman.
Karin is al vanaf het moment dat we de verzorging van onze dieren in eigen beheer gingen doen de vrouw die veel meer doet en deed voor paarden, pony's en stichting. Karin heeft als speciale taak: verzorging dieren/stal- en weidezaken.

algemeen bestuurslid: Cornelia Dijkstra.
Cornelia is al zeker vier jaar iedere twee of drie weken in onze stallen. Zij poetst de paarden en pony's. Cornelia werkt bij het CJIB (Centraal Justitioneel Incasso Bureau). Binnen het bestuur gaat Cornelia zich orienteren op de bestuursfunctie die ze wil vervullen.

Er is nog een vacature voor een bestuurslid met als taak public relations en promotie.

ANBIDe ANBI-verklaring
Per 1 januari 2008 dient een goed doel te beschikken over een z.g. ANBI–verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de belasting willen donaties en giften voor belastingaftrek in aanmerking komen. Ook is die verklaring nodig wil een goed doel geen successie- of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen hoeven te betalen. De stichting beschikt sinds 1-1-'08 over zo’n ANBI-verklaring, dus alle bijdragen zijn aftrekbaar.

Op 19 mei 2014 vond een grondige toetsing door de belastingdienst plaats van onze stichting m.b.t. alle ANBI-vereisten. Van o.a. boekhouding, financiele jaarverslagen, banksaldi van 2009 t/m 2013 plus beleidsplan tot verslagen van bestuursvergaderingen, jaarverslagen, nieuwsbrieven en een bezoek aan onze locatie in Beetgumermolen. 5 Juli 2014 ontvingen we van de belastingdienst het positieve bericht dat onze stichting aan alle eisen voldoet en haar ANBI-status behoudt!

Actueel beleidsplan (2021-2022)
Beleidsplan 2021-2022

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun vrijwilligerswerk als bestuurslid. De paardenverzorgers ontvangen een beloning gebaseerd op de vrijwilligersvergoeding volgens de ANBI-bepalingen.

Jaarverslag
Jaarverslag 2022

Financiele verantwoording
Toelichting op de exploitatierekening en balans 2022

» boven