Donateurs/Begunstigers/Adoptie

ANBIDe ANBI-verklaring
Per 1 januari 2008 dient een goed doel te beschikken over een z.g. ANBI–verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de belasting willen donaties en giften voor belastingaftrek in aanmerking komen. Ook is die verklaring nodig wil een goed doel geen successie- of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen hoeven te betalen. De stichting beschikt sinds 1-1-'08 over zo’n ANBI-verklaring, dus alle bijdragen zijn aftrekbaar.

Op 19 mei 2014 vond een grondige toetsing door de belastingdienst plaats van onze stichting m.b.t. alle ANBI-vereisten. Van o.a. boekhouding, financiele jaarverslagen, banksaldi van 2009 t/m 2013 plus beleidsplan tot verslagen van bestuursvergaderingen, jaarverslagen, nieuwsbrieven en een bezoek aan onze locatie in Beetgumermolen. 5 Juli 2014 ontvingen we van de belastingdienst het positieve bericht dat onze stichting aan alle eisen voldoet en haar ANBI-status behoudt!

Giften
Wil je een gift doen. Graag!
Maak dan een bedrag over naar rekeningnummer IBAN NL87 TRIO 0390 2118 18 ten name van Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland, Leeuwarden.
Als je een gift doet vermeld dan s.v.p. ook je naam en (e-mail) adres op de omschrijving. Per januari 2019 vermelden de banken geen namen en adressen meer bij overschrijvingen en we willen je, mede als dank voor de gift, heel graag onze nieuwsbrief toezenden.

Donateurs
Iedere ruiter, groot of klein, heeft met veel plezier gereden op dat ene paard of die pony. Iedere dierenliefhebber draagt ze een goed hart toe.
Als dat dier te oud geworden is, dan gun je ze toch een welverdiende goede oude dag. Maak dat mogelijk! Ben je een dierenliefhebber, hou je van pony’s en paarden, doe dan mee en word donateur.
Dat kleine bedrag, die Є 2,50 per maand, maakt echt verschil uit!
Het verschil tussen leven en dood van prachtige dieren: paarden en pony’s.

En ieder die donateur wordt of een gift doet: namens de dieren, Reuze bedankt!

Print het machtigingsformulier uit door op onderstaand tekstje te klikken en stuur hem op naar het vermelde adres.
» Klik HIER om het Donateursformulier in te vullen en uit te printen!
Als je het ingevulde en ondertekende donateursformulier scant kun je het per mail zenden aan: info@pensioenpaard.nl. Dat scheelt een postzegel 😁