Eigen stallen en land

Eigen stallen
stallen

De centrale opvang voor oude manegepaarden en pony's in Friesland is er! Op 15 januari 2010 kocht de stichting de loods met negen paardenstallen en opslagruimte, 15 are weidegrond plus de oprit naar de weg op het adres Langestraat 82-A 9045 PD in Beetgumermolen.

Die aankoop werd mogelijk gemaakt door schenkingen van:
  • De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting te Wassenaar  
  • De Afdeling Leeuwarden van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren  
  • De landelijke Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren in Den Haag  
  • De Stichting Dinamo Fonds (Dieren, Natuur, Monumenten) te Delft  
  • De Stichting Natuur, Mens en Dier in Baarn  
  • De Manders-Brada Stichting te ’s-Gravenhage  
  • De Moyra Stava-Morena Stichting in Serooskerke  
  • De Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming te Schijf  
  • De stalverlichting en een bijdrage voor het aanbrengen van vijf ramen zijn geschonken door de Stichting DierenLot in Utrecht.

Het is hartverwarmend dat we deze steun kregen. Namens de oude manegedieren en onze stichting: Heel hartelijk dank aan de gulle gevers!

Voor het totale aankoopbedrag kwamen we € 30.000,= tekort. Voor dat bedrag verstrekte de landelijke Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren een renteloze lening, die te beginnen in 2010, in vijf jaar tijd moet worden afgelost.

In 2010 konden wij een eerste aflossing van € 6.000,= overmaken, dank zij schenkingen van de Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming, de bijdrage van Equifyt paardenvoer en een gift van de Stichting Natuur, Mens en Dier.
In 2011 en 2012 konden wij elk jaar 6.000,= aflossen dank zij schenkingen van de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting, de Stichting Natuur, Mens en Dier en de Stichting Vakantieverblijven Friesland.
De Stichting Vakantieverblijven Friesland verraste ons in september 2010 met een geweldige schenking die het mogelijk maakte - vanaf de weg - een eigen water- en elektriciteitsaansluiting naar de loods te laten aanleggen en de installatie te bekostigen van een geisoleerd waterleidingssysteem, een rondpomp-installatie, automatische drinkbakjes, een goot en twee regenzuilen. Daarmee zijn onze oudjes - ook bij barre vorst - altijd voorzien van vers drinkwater en wordt bij noodweer voorkomen dat de stalruimte onderstroomt door regenwater dat de put niet meer kan verwerken.
In het voorjaar van 2011 ontvingen we tot onze vreugde schenkingen van de Stichting DierenLot, De Stichting Dinamofonds en de Stichting Natuur, Mens en Dier. Dank zij die giften kon in het middendeel van de loods de achterwand geheel vernieuwd worden. Er werden in die wand een kozijn met onder- en bovendeur en twee openslaande ramen aangebracht en twee stallen bijgebouwd. Elk van de stallen heeft dus een openslaand raam. De Stichting DierenLot en de Manders-Brada Stichting schonken tevens geld voor het uitbreiden van de geisoleerde waterleiding met automatische drinkbakjes en de aanleg van de stalverlichting in dit nieuwe staldeel. De stichting beschikt nu over 10 stallen'.

In 2012 ontving onze stichting schenkingen van de Stichting DierenLot en de Stichting Manders Brada voor de uitbreiding van de geisoleerde waterleiding met automatische drinkbakjes ten behoeve van de stallen in het middelste staldeel, plus een beschermkap over de vier schuifdeuren van de twee staldelen. De Stichting Natuur, Mens en Dier deed een gift voor de afwerking van de scheidingswand in de stallen en de verlichting in het tweede staldeel. De Stichting Vakantieverblijven Friesland had bij de opheffing van die stichting nog gelden over en deed ons een grote schenking. Dank zij die bijdrage konden we het aflossingsbedrag van de lening van de Dierenbescherming over 2012 en een restant van 2011 voldoen.

De Stichting DierenLot en de Stichting Moyra Stava Morena schonken in 2013 het geld voor de aanleg van een zeer goed gedraineerde paddock van 30 x ruim 9 meter, pal achter onze loods. Die mooie, droge paddock is een absolute noodzaak in alle natte seizoenen (en dat zijn er soms vier in Nederland...). Onze oude manegedieren kunnen iedere dag - met droge voeten! - samen buiten rollen, draven, dollen en ze kunnen volop voor het zo nodige onderlinge sociale contact: elkaar poetsen, poetsen en nog eens poetsen.
Van de Stichting Natuur, Mens en Dier ontvingen we een gift voor de aanschaf van automatische drinkbakjes, voor een deel van de aflossing van de lening Dierenbescherming en het geld om twee grote, solide mooie ruiven te kopen. Beide ruiven doen het hele jaar door dienst, naast de paddock en in de wei, om de paarden buiten altijd van kuil te kunnen voorzien. De Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming financierde het weghalen van beton en de kosten van de bestrating van de parkeerplaats voor de loods. Voor Irma, ons allergrootste paard, kon een dringend noodzakelijke, grote stal van bijna 12m2 worden gebouwd dankzij de schenking van de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.

In 2014 kreeg de stichting een schenking van de Stichting Natuur, Mens en Dier voor de verbouw van vier (te) kleine tot drie grote stallen in het verste staldeel, plus een bijdrage voor de aflossing van de lening van de Dierenbescherming. De Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming schonk geld om de in eigen beheer gebouwde kleine kantine af te werken met isolatiemateriaal, betimmering en schilder/behangwerk, plus de materiaalkosten voor het ruw maken van de vloer in het middelste staldeel. De Manders Brada Stichting financierde de aanleg aan de paddock kant van de loods van een dakgoot en bekostigde de aanschaf van een regenzuil. Bij stortbuien komt nu niet alle water van het dak van de loods meer in de gedraineerde paddock terecht. De Stichting Dinamo Fonds schonk geld voor de buitenverlichting en een bijdrage voor de aflossing van de lening van de DB.

In 2015 ontving de stichting schenkingen van de Stichting DierenLot (1.000,=) de Stichting Natuur, Mens en Dier (1.500,=) en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting (500,=) voor de verbouwing van drie kleine stallen in het verste staldeel tot twee grote (van maar liefst 3.10 x 3.75 meter!). De Stichting Stava Moyra Morena vervulde nog een grote wens: de vervanging van het laatste deel verroeste golfplanten wand aan de paddock zijde door damwandplaat en het maken van een raam in onze kantine. Deze gift bedroeg 1.967,22. Karin Engelman en Bennie Wanrooij, onze vaste paardenverzorgers, schonken 500,= voor het maken van een ratvrije kast waarin het oude paardenvoer is opgeslagen. De Stichting Leo de Boer deed een schenking van maar liefst 5.000,=! Dit bedrag is besteed aan het ophogen en egaliseren van onze paddock met 23 m3 zand. Het omploegen en opnieuw inzaaien van een groot kaal stuk in onze wei waar de ruinen zomers staan. Een extra afvoerpijp van de dakgoot aan de kant van de parkeerplaats. Het verhogen van de entree van het middelste staldeel en het ruw maken van de vloer met industriele lijm en fijn grind. Aanleg van waterleiding en afvoer in onze kantine, aanleg van een afvoer voor de spoelbak in het verste staldeel. Twee 160 liter kruiwagens en een steekkarretje. Een tweedehands pompkar en een bedrag voor aanschaf van een tweedehands kiepkar voor het afvoeren van de mest.

In 2016 kregen we van de Stichting Nijdier de door ons gevraagde zonnepanelen op het dak van de loods (kosten € 5.240,00). Daarnaast schonk Stichting Nijdier ons het laatste nog openstaande bedrag van de renteloze lening van de Dierenbescherming (€ 8.000,--). De Adolphina Swijterstichting schonk € 2.000,--. Dit geld willen we gedeeltelijk reserveren voor een nieuw op te nemen manegedier, een deel voor de reparatie van het pad naast de loods en een gedeelte voor de aankoop van meer weidegrond. De Stichting DierenLot gaf € 1.650,--. Deze gift vulde het bedrag aan dat we vorig jaar in reserve hadden van Stichting Leo de Boer (€ 1.600,--) voor de aankoop van een tweedehands kiepkar. In augustus konden we zelf een kiepkar kopen voor € 2.900,-- en ging de geleende kar – met een grondige onderhouds- en revisiebeurt – terug naar de eigenaar. Van de Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming ontvingen we een gift van € 3.461,00. Deze schenking was bedoeld voor twee projecten: de vervanging van de rails waaraan de schuifdeuren van de twee staldelen zijn bevestigd. Het tweede deel van de schenking was bestemd voor een kunststof omheining om de paddock. De z.g. schuifpoorten in die omheining – die toegang geven tot elk van de weitjes – werden geschonken voor Stichting Natuur, Mens en Dier met nog een extra bedrag (in totaal € 1.500,--). Ook dit extra bedrag wordt gereserveerd voor de opname van een nieuw pensioendier. Van de M.A.O.C.Gravin van Bylandt Stichting ontvingen we € 1.150,-- en van de Manders Brada Stichting € 1.000,-- voor de renovatie van de oprit. Stichting Dierenlot vulde dit bedrag aan met € 1.000,-- waardoor in december de oprit gerenoveerd kon worden. De Stichting van der Voort van Zijp uit Leiden schonk een bedrag van € 1.000,--. Dit bedrag is grotendeels besteed aan onverwachte extra kosten van diverse projecten. Zo viel o.a. de renovatie van de rails van de vier grote schuifdeuren duurder uit omdat er veel meer arbeidsuren in gingen zitten dan begroot.

In 2017 is de stichting gestart met het "Spaarplan aankoop weidegrond". Alle grote investeringen in stallen en land zijn in 2016 afgerond. Er is en blijft echter een groot minpunt: onze kleine weide, nog geen 1.000 m2 groot. Een hectare weidegrond kostte in 2017 minstens € 40.000,=. Ons streven is tenminste een hectare weidegrond, liefst echter meer, aan te kunnen kopen. Het streefbedrag aan "spaargeld" is € 100.000,=. Als de gelegenheid zich voordoet om vlak in de buurt grond aan te kopen en er zijn enkele opties, dienen we direct over het benodigde bedrag te kunnen beschikken. Onze kleine stichting heeft echter bij lange na niet het vermogen om zo'n aankoop te kunnen doen. Wij besloten daarom de dierenbeschermingsfondsen die ons steunen te vragen om schenkingen te doen die zij - zolang we de aankoop niet kunnen doen -zelf in kas houden. De fondsen moeten er uiteraard zeker van zijn dat hun giften ook daadwerkelijk besteed worden aan het doel waarvoor ze zijn aangevraagd. En op deze wijze kunnen wij een aantal jaren "sparen" om te zorgen dat er genoeg geld is als de mogelijkheid van aankoop zich voordoet. Deze actie is in 2017 succesvol verlopen. De Stichting Nijdier reserveerde voor ons voor 2017, 2018 en 2019 € 12.500,= per jaar. In totaal dus € 37.500,=. De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting kende ons € 1.500,= toe. De Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming schonk € 5.000,=. De Stichting Natuur, Mens en Dier deed een gift van € 1.500,=. De Stichting Van der Voort van Zijp schonk € 1.000,=. In totaal zit er eind 2017 € 46.500,= in de "spaarpot"! Een geweldig resultaat voor het eerste jaar van deze actie. Bij deze danken wij nogmaals heel hartelijk alle fondsen die ons hierin steunen voor hun bijdragen.De Stichting DierenLot kende ons voor de actie die bij het pensioen van Rianne en No Limit in september 2017 werd gehouden de donatie verdubbelaar toe en schonk € 417,50. Daarnaast ontvingen wij € 719,= voor de aanschaf van een scheerapparaat en de kosten van twee naamborden van onze stichting die geplaatst zijn aan weerszijden van de oprit.

In 2018 werden door de volgende dierenbeschermingsfondsen verdere bedragen gereserveerd c.q. overgemaakt voor het ''Spaarplan Weidegrond''. De Stichting Natuur, Mens en Dier maakte euro 1.500,= over, De Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn reserveerde ook voor 2018 euro 5.000,= voor het plan. De Stichting Leo de Boer deelde mee euro 5.000,= in haar boeken te hebben opgenomen voor ons doel. De Stichting Van der Voort van Zijp maakte euro 1.000,= over op onze rekening. Eind 2018, het tweede jaar van het spaarplan, zit er in totaal euro 59.500,= in de spaarpot. Euro 52.500,= blijft in kas bij de fondsen die ons steunen. Euro 7.000,= is in totaal in die twee jaar tijd overgemaakt op onze rekening en daar gereserveerd voor dit doel. Gezien de (schrikbarend!) hoge prijzen die de laatste maanden voor weidegrond in onze regio zijn betaald, heeft onze stichting besloten het streefbedrag van de spaarpot te verhogen tot euro 150.000,=.

In 2019 ontvingen we bij de opheffing van de Stichting Natuur, Mens en Dier een bedrag van euro 2.200,=. Euro 1.500,= wordt toegevoegd aan het Spaarplan aankoop weidegrond. De resterende euro 700,= is besteed aan de jaarlijkse dierenartskosten. De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting reserveerde in haar boeken euro 1.500,= voor het spaarplan. Voor het opknappen van onze paddock schonk de Stichting Abri voor Dieren euro 1.500,=. Ook een donateur, Thea Verheul, deed een geweldige gift voor het spaarplan: euro 2.000,=. De Stichting DierenLot doneerde euro 800,= voor een grondige revisie van onze mestkar en de Stichting van der Voort van Zijp schonk euro 1.000,= voor het spaarplan. We ontvingen eind 2019 een erfenis van een toegewijde donateur die onze pensionado's jarenlang steunde. Uit de opbrengst kon onze stichting zelf euro 20.000,= toevoegen aan de ''spaarpot'' voor de aankoop van weidegrond. In die ''spaarpot'' zit eind 2019 in totaal euro 85.500,=!

In 2020 ontving onze stichting een bijdrage van euro 1.000,= van de Stichting van der Voort van Zijp voor het Spaarplan Aankoop Weidegrond. De eindstand van het spaarbedrag 2020 komt daarmee op euro 86.500,=. De Stichting Abri schonk euro 3.000,= als tegemoetkoming in de hoge juridische kosten die de stichting moest maken i.v.m. de erfgrenskwestie met de ene buurman en de afwateringskwestie met de andere...

In 2021 ontving onze stichting een schenking van € 3.000,= van de Stichting Abri als tegemoetkoming in de juridische kosten in 2020. De Stichting Abri gaf ons tevens € 1.785,= voor het controleren en doorspuiten van de afvoeren van osn terrein en de verbetering van een afvoerput. De Stichting DierenLot kende ons diverse giften toe: € 2.000,= ter gelegenheid van het 15-jarig jublileum van die stichting in 2020. Stichting DierenLot verdubbelde de opbrengst van onze actie voor de verkoop van tweedehands paardenspullen op Marktplaats. Die opbrengst werd € 1.390,=. Maar ook onze Digitale Collecte opbrengst voor dierendag 2021 werd verdubbeld. Het eindbedrag werd € 3.170,80. Voor de vervanging van de acht ramen aan de paddockzijde van onze loods kregen we € 2.020,70. Daarbij kwam nog eens een cheque van € 5.000,= die uitgereikt werd aan alle erkende beneficianten (en dat zijn wij) op het jaarlijkse congres van DierenLot op 6 november 2021.
De Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn schonk ons € 4.000,= voor o.a. de hoge dierenartskosten die we moesten maken. Met kerst 2021 kregen we bovendien een kerstcadeau voor onze dieren van € 250,=. Van de Manders Brada Stichting kregen we € 1.200,= voor in vorige jaren aangevraagd geld t.b.v. de reparatie van de rondpomp en revisie van de mestkar. Door Corona was de afhandeling van die aanvraag vertraagd.