Contact contact

Secretariaat:
Frans van Mierisstraat 37,
8932 KR Leeuwarden
Tel.: 058 212 45 25 (na 19.00 uur)
Triodos Bank nr. NL87 TRIO 0390 2118 18
Fiscaal nummer: 8142 33 272
E-mail: secretariaat@pensioenpaard.nl
Inschrijvingsnummer KvK 01107267

 

Als u als particulier contact op wil nemen
om uw oude paard bij onze stichting
onder te brengen: doet u dat s.v.p. niet.
Wij zijn er alleen voor oude manegedieren
en kunnen u helaas niet helpen.

 

vrijwilligerswerk/maatschappelijke stages/zelf stichting oprichten