Machtigings formulier Donateurs

(Dit formulier kan op de PC worden ingevuld en na het uitprinten worden ondertekend en verzonden)

JA, hier wil ik graag aan meedoen!

Ik help graag de oude manegedieren aan hun dikverdiende pensioen en machtig de
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland
om maandelijks € 2,50 (meer mag!) ander bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Doorlopende machtiging Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland.
Secretariaat: Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR Leeuwarden, Nederland.
Incassant ID: NL16ZZZ011072670000.
Kenmerk machtiging: (in te vullen door de stichting) ……………………………………………

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Opvang Oude Manegepaarden en
–Pony’s in Friesland
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het door u ingevulde bedrag
van uw rekening af te schrijven voor uw donateurschap. En u geeft toestemming aan uw bank om doorlopend
(eenmaal per maand vindt de incasso plaats) een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van de Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
56 kalenderdagen na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:

Straatnaam en nummer:

Postcode:

E-mail:

Rekeningnummer (IBAN):

Bank Identificatie (BIC)*:

*niet verplicht bij Nederlands bankrekeningnummer
Woonplaats:

Land:

Handtekening:

(Na uitprinten handtekening plaatsen a.u.b.!)
Plaats en datum:

 

S.v.p. het ingevulde formulier zenden aan: De Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland, Secretariaat: Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR Leeuwarden.

Vergeet niet uw e-mail adres op te geven! Vier maal per jaar sturen we u een Nieuwsbrief, liefst per e-mail. Heeft u geen e-mail, dan verzenden we natuurlijk de brief per post.